S o l o    P i a n o 

C h a m b e r     M u s i c

O r i g i n a l     M e l o d i e s

*Mary Vanhoozer, violin, mandolin, vocals; Josh Rodriguez, djembe

*Robert Nicholson, cello; Mary Vanhoozer, violin, piano and vocals

A r r a n g e m e n t s 

*Mary Vanhoozer, violin, hammered dulcimer, vocals

Mary Vanhoozer, violin, vocals; Josh Rodriguez, djembe, vocals; Joni SayGan, cello

© 2020 by Mary Vanhoozer

  • Instagram - White Circle
  • YouTube White Icon
  • Amazon White Icon
  • Spotify White Icon